รับสมัครพนักงานหลายอัตรา 15-01-2014 15:21:26

บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด (Plug&Play)
รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

1. พนักงานธุรการ        2 อัตรา
    - เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
    - วุฒิ ปวช/ปวส
    - บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
    - มีประสบการณ์ทำงาน พิจารณาเป็นพิเศษ
2. พนักงานบัญชี        2 อัตรา
    - เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
    - วุฒิ ปวส. การบัญชี หรือ การเงิน
    - มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
    - มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ได้ดี
3. พนักงานธุรการ (ฝ่ายขายงานราชการ)
    - เพศ หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
    - วุฒิ ปวส. ทุกสาขา
    - บุคลิกภาพดี รักงานขาย/บริการ ขยัน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 

 

สนใจเขียนใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ Plug&Play ตรงข้ามตลาดเทศบาลคูขวาง

โทร 075-318-700 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล