แก้ปัญหาจุกจิกของ Folder Template 31-10-2012 16:25:25

• คลิกเมาส์ขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วเลือกคำสั่ง “Properties”
• เลือกแท็บ “Customize”
• ภายใต้ดรอปดาวน์ลิสต์ “Optimize this folder for” ให้เลือกชนิดของไฟล์ที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์นั้น (General Items, Documents, Pictures, Music และ Videos)
• นอกจากนี้ยังสามารถคลิกเลือกเช็คบ็อกซ์ “Also apply this tem-plate to all subfolders” เพื่อให้โฟลเดอร์ย่อยที่อยู่ข้างในทั้งหมดแสดงผลแบบเดียวกัน
• คลิกปุ่ม “Apply” และ “OK” ตามลำดับ
• หากการปรับแต่งดังกล่าวใช้ไม่ได้ผลก็ต้องมีการจัดการในรีจิสทรีเพิ่มเติม โดยคลิกปุ่ม Start จากนั้นพิมพ์ “regedit” ลงในช่องค้นหาแล้วกดปุ่ม [Enter]
• เข้าไปยังคีย์ >>HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local-Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags<<
• คลิกเมนู “Edit -> New -> Key” จากนั้นตังชื่อว่า “AllFolders”
• สร้างคีย์ย่อยภายใต้คีย์ “AllFolders” แล้วตั้งชื่อว่า “shell”
• คลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างทางด้านขวาแล้วเลือกคำสั่ง “Edit -> New -> Character String” ตั้งชื่อว่า “FolderType” แล้วยืนยันด้วยปุ่ม “OK”
• ดับเบิลคลิกสตริงที่สร้างขึ้นใหม่ แล้วใส่ค่า “NotSpecified” ลงในช่อง Value data:
• คลิก “OK” แล้วปิดโปรแกรม Registry Editor
• เพียงเท่านี้วินโดว์สก็จะแสดงผลเทมเพลตของโฟลเดอร์อย่างถูกต้องทุกครั้ง

 

อ้างอิง  http://chip.in.th/post/608/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-Folder-Template