ครั้งแรก ที่เมืองคอน กับ Nikon School 05-08-2013 10:39:07

ครั้งแรก ที่เมืองคอน กับ Nikon School อบรมการถ่ายภาพ โดยนิคอนประเทศไทย 7-8 กย. ณ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ลงทะเบียน