มาร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18-20 สค 19-08-2013 15:28:24

กระทรวงวิทฯ ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครฯ จัดกิจกรรมมากมาย ให้น้องๆร่วมสนุก เช่น การแสดงหุ่นยนต์ ,สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ลดโลกร้อน , ยานยนต์ประหยัดพลังงาน ,ผลิตภัณฑ์อาหารจากท้องถิ่น , สังเกตดวงอาทินย์ ,ท่องโลกคณิตศาสตร์ ,สาธารณสุขเสริมสร้างสุขภาพ การแข่งขั่นจรวดขวดน้ำ ,พัฒนาเว็บไซต์ ,เครื่องบินกระดาษพับร่อนนาน ,วาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ (มาเจอกันนะค่ะ Plug&Play อยู่ซุ้มนิเทศศาสตร์ค่ะ)