PLUG&PLAY


สวัสดีปีใหม่ ปี 2556


[02-01-2013 08:47:22] โดย admin
 

กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ แด่ 

นายกเทศมนตรี ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์‏

     

 

คณะผู้บริหารเดอะแวลลูส์ซิสเต็มส์ ให้เกียรติมาเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่‏

   
 
 

ผู้จัดการเขตธนาคารไทยพาณิชย์ สวัสดีปีใหม่‏

 
 

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสวัสดีปีใหม่‏

      


  • แสดงความคิดเห็น