PLUG&PLAY


จะรู้ได้อย่างไรว่าคอมเรา windows แท้ หรือ ปลอม


[31-10-2012 14:43:42] โดย
การตรวจสอบความถูกต้องคืออะไร และทำงานอย่างไร

การตรวจสอบความถูก ต้องเป็นขั้นตอนออนไลน์ที่ยืนยันว่า Windows ของคุณเป็นของแท้ และไฟล์สิทธิการใช้งาน Windows ที่สำคัญไม่ได้ถูกทำลาย ลบ หรือนำออก การตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่นาน และช่วยให้ Microsoft จับคู่ระหว่างโปรไฟล์ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์และหมายเลขผลิตภัณฑ์ 25 ตัวของคุณ ซึ่งมักอยู่บน ใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้. การจับคู่นี้ไม่มีการระบุชื่อ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการเปิดใช้งานและการตรวจสอบความถูกต้องในอนาคต และช่วยให้แน่ใจว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows ที่คุณซื้อ ด้วยวิธีนี้ การตรวจสอบความถูกต้องทำให้มั่นใจได้ว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้ถูกใช้ โดยผู้อื่นที่เป็นอันตราย เช่น การเปิดใช้งาน Windows ปลอมหรือที่ไม่ใช่ของแท้ Microsoft อาจขอให้คุณตรวจสอบความถูกต้องหลังจากการเปิดใช้งาน Windows เมื่อคุณร้องขอการดาวน์โหลด Windows ของแท้จาก Microsoft Download Center หรือเมื่อร้องขอการดาวน์โหลดที่ไม่มีความปลอดภัยจาก Windows Update ไม่มีการเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง

หมาย เหตุ: ครั้งแรกที่คุณทำการตรวจสอบความถูกต้องของ Windows 7 ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดคอมโพเนนต์ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบความ ถูกต้องเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม หากพบว่า Windows ในคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ใช่ของแท้ คอมโพเนนต์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วเหล่านี้สามารถเรียกคืนไฟล์สิทธิการใช้งาน Windows 7 ที่สำคัญที่อาจถูกทำลาย ย้าย หรือลบ ซอฟต์แวร์นี้จะทำการตรวจสอบความถูกต้องเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่า Windows 7 ที่ทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นของแท้ และไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบ ร้อย คุณจะเห็นเว็บเพจที่อธิบายผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น หาก Windows ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการตรวจสอบว่าเป็นของแท้ คุณจะพบหน้าผลสำเร็จที่ยืนยันว่า Windows เป็นของแท้ แต่อย่างไรก็ตาม หาก Windows ในคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นของแท้ เว็บเพจที่ปรากฏจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ทำให้ไม่ผ่านการตรวจสอบความ ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงสถานการณ์สมมติที่อาจทำให้ไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และคำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา และคุณจะพบข้อเสนอพิเศษต่างๆ จาก Microsoft ในการซื้อ Windows ของแท้ หาก Windows ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ใช่ของแท้

นอกจากนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างในคอมพิวเตอร์ของคุณ หาก Windows ไม่ใช่ของแท้ เมื่อ Windows 7 ไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ข้อความที่เตือนคุณว่า Windows อาจไม่ใช่ของแท้จะเริ่มปรากฏบนเดสก์ท็อปของคุณ และคุณจะได้รับข้อความเตือนเมื่อเข้าสู่ระบบและเมื่อคุณใช้ Windows เป็นระยะ และภาพพื้นหลังบนเดสก์ท็อปของคุณจะเปลี่ยนเป็นสีดำ คุณสามารถรีเซ็ตภาพพื้นหลังบนเดสก์ท็อปของคุณให้เป็นภาพพื้นหลังที่คุณชื่น ชอบหรือสีต่างๆ ได้ แต่เครื่องจะรีเซ็ตกลับมาเป็นภาพพื้นหลังสีดำในทุกๆ 60 นาที นอกจากนั้น คุณจะไม่สามารถรับการอัพเดตที่มีให้เลือก (ไม่มีความปลอดภัย) จาก Windows Update ได้ ซึ่งจะเป็นเช่นนี้จนกว่า Windows จะเป็นของแท้ หากคุณได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของ Windows มาก่อนแล้ว แต่ต้องการดูคำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอพิเศษจาก Microsoft เพื่อรับ Windows ของแท้ คุณสามารถคลิก ตรวจสอบความถูกต้องทันที ได้ตลอดเวลา การตรวจสอบความถูกต้องจะไม่ป้องกันการเข้าถึงไฟล์หรือรบกวนการทำงานทั่วไป ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บ ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องและการนำไปใช้ โปรดดู คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของโปรแกรมซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้. การตรวจสอบความถูกต้องจะไม่เก็บชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ ของคุณที่ Microsoft จะอาจใช้ระบุตัวคุณหรือติดต่อคุณได้

นอกเหนือ จากการตรวจสอบความถูกต้องออนไลน์ คุณสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ วิธีตรวจสอบ เว็บไซต์เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติพิเศษด้านความปลอดภัยของซีดีหรือดีวีดี การติดตั้ง Windows ฉลากหมายเลขผลิตภัณฑ์และ/หรือใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ (COA) ซึ่งมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้
การอ้างอิง


  • แสดงความคิดเห็น