PLUG&PLAY


วิธีรักษาและการป้องกันการดูแลรักษาเครื่อง Printer Inkjet ให้ใช้ได้นาน


[31-10-2012 15:50:57] โดย
Printer เป็นเทคโนโลยีที่ใช้หมึกน้ำในการพิมพ์ ภาพที่ออกมาจะสวยสมจริงมาก โดยเฉพาะถ้าใช้ความละเอียดในการพิมพ์สูงกับ Glossy Paper งานพิมพ์ที่ออกมาจะเหมือนกับภาพถ่าย แต่มีข้อเสียที่หัวพิมพ์คือ ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะหัวพิมพ์ค่อนข้างบอบบางและหมึกที่ใช้พิมพ์เป็นหมึกน้ำซึ่งสามารถระเหย ได้ง่าย ฉะนั้นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น คือ การอุดตันของหัวพิมพ์

วิธีการป้องกันการอุดตันของหัวพิมพ์

- เครื่อง Printer ควรถูกใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
- ถ้าไม่มีการใช้งาน ควรเปิดเครื่อง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้หัวพิมพ์ตรวจสอบสถานะน้ำหมึกภายในหัวพิมพ์ (หัวพิมพ์จะทำการฉีดหมึกใหม่เข้าไปและไล่น้ำหมึกเก่าออกซึ่งอาจจะเป็นการสิน เปลืองน้ำหมึก แต่เมื่อเทียบกับมูลค่าของหัวพิมพ์ในการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่จะคุ้มกว่า)

- ก่อนนำตลับหมึกใส่ลงไปในเครื่อง ควรเขย่าตลับให้น้ำหมึกมารวมอยู่ด้านที่หัวพิมพ์จะเจาะเข้าไปเสียก่อน เพื่อให้หัวพิมพ์สามารถตรวจสอบหมึกภายในตลับได้ง่าย และเป็นการป้องกันการเกิดปัญหากับหัวพิมพ์ด้วย (เพราะเมื่อหัวพิมพ์เจาะเข้าไปแล้วดูดไม่เจอน้ำหมึกอากาศจะเข้าไปแทนน้ำหมึก ในช่องทางเดินหมึกซึ่งจะเป็นผลเสียต่อหัวพิมพ์ได้)

วิธีการดูแลรักษา Printer ให้ใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา

 - ควรตั้งเครื่องพิมพ์ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองน้อย และหากมีผ้าคลุมเครื่องพิมพ์เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขณะไม่ได้ใช้งานจะดีที่สุด

- ไม่ควรปล่อยให้เครื่องพิมพ์ไม่มีตลับหมึกในเครื่อง เพราะจะทำให้อากาศเข้าไปทำให้เกิดปัญหาหัวพิมพ์อุดตันได้ ควรสำรองตลับหมึก และเปลี่ยนทันทีเมื่อเครื่องพิมพ์แสดงไฟสถานะหมึกหมดติดสว่างเป็นสีแดง
- หากไม่มีการใช้งานเครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลานาน ควรมีการเปิดเครื่องพิมพ์อย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ สังเกตไฟแสดงสถานะเครื่องเปิดจะกระพริบ แล้วรอจนกระทั่งติดสว่าง จากนั้นค่อยปิดเครื่อง (เพื่อให้เครื่องพิมพ์ตรวจสอบระบบการทำงานและระบบฉีดหมึกของหัวพิมพ์) มิฉะนั้นอาจทำให้หัวพิมพ์เกิดการอุดตันได้

ที่มา : http://www.thaisakolgp.com/viewknowlage.php?noknowlage=30


  • แสดงความคิดเห็น